pic
pic

Ông: Nguyễn Đình Bảo

Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1975
Trình độ:
- Cử nhân luật

- Chứng chỉ hành nghề luật sư

Hoạt động hiện nay:

01/2000 – 07/2002: Phó Giám Đốc – Công ty TNHH TM – DV Lại Gia

02/2004 – 03/2006: Luật sư cộng tác VPLS Thành Đạt

03/2006 – 09/2009: Trợ lý Tổng Giám Đốc – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

02/2012 – nay        : Phó Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

pic

Ông: Trần Ngọc Henri

Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1955
Trình độ:
- Quản lý doanh nghiệp

Hoạt động hiện nay:

Từ 1999 - 2006: Thành viên ban quản lý dự án Khu dân cư An Lạc - bình Trị đông

2006 - 9/2015: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty BCCI

Từ 6/2015 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCI

Từ 9/2015 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty BCCI

pic

Bà: Trà Thanh Trà

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 04/11/1976

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Hoạt động hiện nay:

·         Từ ngày 11 tháng 08 năm 2016 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

·         Từ ngày 23 tháng 06 năm 2016  đến ngày 10 tháng 08 năm 2016 : Phó Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

·         Từ ngày 08 tháng 06 năm 2016 đến nay : Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

·         Từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 đến ngày 08 tháng 06 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

·         Từ năm 2010 đến năm 2011 : Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Không Gian Xanh

·         Từ năm 2009 đến năm 2010 : Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông

·         Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 03 năm 2009 : Kế toán trưởng Công ty CP Nhà Việt Nam

pic

Bà: NGÔ THỊ MAI CHI

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1978

Hoạt động hiện nay:

pic

Bà: Nguyễn Thị Diệu Phương

Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1980
Trình độ:
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng, thành viên lâu năm Hiệp hội Kế toán Công chứng viên Anh quốc (FCCA).

Hoạt động hiện nay:

2002 – 2005 : Đảm nhiệm các chức vụ từ trợ lý kiểm toán đến trưởng nhóm kiểm toán công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế KPMG.

01/01/2006 – 30/06/2010: Đảm nhiệm các chức vụ từ chuyên viên đầu tư đến Trưởng phòng Đầu tư Công ty quản lý quỹ VinaCapital

01/07/2010 đến nay : Giám đốc Đầu tư – Trưởng danh mục đầu tư bất động sản của Quỹ Vietnam Opportunity Fund, một quỹ thuộc sự quản lý của Công ty quản lý quỹ VinaCapital.

pic

Bà: Trương Tú Hà

Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1979
Trình độ:
- Cử nhân Tài chính Tín dụng

Hoạt động hiện nay:

12/2002 - 06/2003: Kế toán viên Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hưng Phát
07/2003 - 04/2004: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH UHLSYSTEM Việt Nam
05/2004 - 08/2005: Kế toán tổng hợp Maeve Furn
12/2006 - 12/2007: Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH ĐT& PT nhà Quốc Cường
02/2008 - 05/2013: Kế toán trưởng Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Kim San
06/2013 - nay: Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Kim San

pic

Ông: Phạm Minh Nhựt

Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1980
Trình độ:
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Hoạt động hiện nay:

03/2011 –  10/2006: Trưởng nhóm kinh doanh - Công ty CP M&C
01/2007 – 03/2008: Trưởng nhóm bán hàng - Công ty CP Vĩnh Tường
03/2009 – 08/2011: Trưởng phòng Đầu tư BĐS - Công ty CP Trung Nguyên
08/2011 – 08/2015: Giám đốc Pháp lý - Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh nhà Đại Phúc
21/09/2015 - nay: Thành viên HĐQT BCCI
08/12/2015 - nay: Phó Tổng Giám đốc BCCI
 

pic

Ông: Trần Ngọc Tiến

Trưởng Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1971
Trình độ:
- Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
- Cử nhân Ngoại ngữ

Hoạt động hiện nay:

1995 - 2000: Chuyên viên cục quản lý vốn Thành phố
2000 - 2009: Thành viên Ban Kiểm soát BCCI
2009 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát BCCI

pic

Bà: Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương

Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1981
Trình độ:
- Cử nhân kinh tế

Hoạt động hiện nay:

2005 - 2007: Chuyên viên thanh toán – Ngân hàng TMCP Phát triển nhà .
2007 - nay: Kế toán tổng hợp tại Công ty CP Đất Việt
2009 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát BCCI
 

pic

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thành viên Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1985
Trình độ:
- Thạc sỹ kinh tế

Hoạt động hiện nay:

08/2007 - 08/2010: Chuyên viên quản lý các nguồn vốn ủy thác Phòng quản lý các nguồn vốn ủy thác – Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM
08/2010 - 10/2011: Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Đầu tư tài chính, chương trình đào tạo 500 thạc sỹ, tiến sỹ của Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM tại trường Đại học Nottingham – Vương Quốc Anh
11/2011 - nay: Chuyên viên tài chính, Phòng Tài chính kế toán - Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM

pic

Ông: Nguyễn Thụy Nhân

Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1972
Trình độ:
- Kỹ sư xây dựng

Hoạt động hiện nay:

2004 - 2009: Lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Ban quản lý Dự án 1, Giám đốc Ban quản lý Nhà cao tầng, Giám đốc Phòng Kế hoạch Đầu tư BCCI
7/2009 - 12/2009: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Kế hoạch Đầu tư BCCI
1/2010 - nay: Tổng Giám đốc BCCI

pic

Bà: Trương Mỹ Linh

Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1969
Trình độ:
- Đại học

Hoạt động hiện nay:

2002 - 2006: Phó Giám đốc nhân sự BCCI
2006 - 2009: Giám đốc nhân sự BCCI
2009 - nay: Phó Tổng Giám đốc BCCI

pic

Ông: PHẠM MINH NHỰT

Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1980
Trình độ:
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Hoạt động hiện nay:

03/2011 –  10/2006: Trưởng nhóm kinh doanh - Công ty CP M&C
01/2007 – 03/2008: Trưởng nhóm bán hàng - Công ty CP Vĩnh Tường
03/2009 – 08/2011: Trưởng phòng Đầu tư BĐS - Công ty CP Trung Nguyên
08/2011 – 08/2015: Giám đốc Pháp lý - Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh nhà Đại Phúc
21/09/2015 - nay: Thành viên HĐQT BCCI
08/12/2015 - nay: Phó Tổng Giám đốc BCCI

pic

Ông: Nguyễn Lê Hữu

Phó Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 1976

Thạc sĩ Quản lý dự án 

Hoạt động hiện nay:

-         Từ năm 1998- 2002: Làm việc tại Công ty Mitsui (Nhật Bản).

-         Từ năm 2002 -2005: Làm việc tại Công ty Cotec (Việt Nam).

-         Từ năm 2005 –2006: Làm việc tại Công ty Cliffon (Úc).

-         Từ năm 2006 –2009: Làm việc tại Công ty Cổ phần Á Châu.

-         Từ năm 2009 – 2011: Học thạc sỹ tại Úc.

-         Từ năm 2011 – nay: làm việc tại Công ty Khang Điền; vị trí: Giám đốc quản lý dự án.

pic

Bà: Trà Thanh Trà

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976

Trình độ: Cử nhân kinh tế 

Hoạt động hiện nay:

Điều khoản sử dụng

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
bcci.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với bcci.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website bcci.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website bcci.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website bcci.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website bcci.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).


Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.

Điều khoản thỏa thuận

Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website bcci.com.vn. Việc sử dụng website bcci.com.vn được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. BCCI công ty sở hữu và điều hành bcci.com.vn, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website bcci.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website bcci.com.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
bcci.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với bcci.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website bcci.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website bcci.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website bcci.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website bcci.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).
Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.

Điều khoản bảo mật

Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website bcci.com.vn. Việc sử dụng website bcci.com.vn được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. BCCI công ty sở hữu và điều hành bcci.com.vn, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website bcci.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website bcci.com.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
bcci.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với bcci.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website bcci.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website bcci.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website bcci.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website bcci.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).
Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.